ਕਵਿਤਾ

25

April

2020

ਨਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੱਬਾ ਬਖਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬਾ ਕਦਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਛੱਡ ਆਇਆ ਜਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਰੱਬਾ ਧੀ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਣ ਕੲੀ ਪੁੱਤ ਜੰਮ ਕੇ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਲੇ ਆਦਮੀ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਹਾਨ ਰੱਬਾ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨ ਰੱਬਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਤਰੱਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜੋ ਮਿਲੇ ਸਫਲਤਾ ਛੂ ਜਾਂਦੀ ਅਸਮਾਨ ਰੱਬਾ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਰ ਜੀਵ ਦੁਖੀ ਤੇ ਰੋਗੀ ਹੈ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਜੱਗ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੀ ਲੁਕਮਾਨ ਰੱਬਾ ਸਭ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਮੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜਗਦੇਵ ਰਾਮਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਆਖੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੀ ਜਾਨ ਰੱਬਾ ਲੇਖਕ ਜਗਦੇਵ ਰਾਮਪੁਰਾ ( 98783-04472 ) ਪੇਸ਼ਕਸ਼: ਅਸ਼ੋਕ ਧੀਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੈਤੋ